បៀបភ្ជាប់ជាមួយគណនី K Bank (កសិកន)

1. បើកកម្មវិធីទ្រូម៉ាន់នី ហើយចុច Add Money
2. ចុចប៊ូតុងធនាគារ
3. ជ្រើសរើសធនាគារកសិកន Kasikorn
4. សរើសគណនីសម្រាប់ភ្ជាប់
5. បំពេញព័ត៌មានហើយចុចអនុវត្ត Apply
6. ចុចអនុញ្ញាត ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យកម្មវិធីទ្រូម៉ាន់នីចូលប្រើកម្មវិធី KPLUS
7. បញ្ចូលលេខសំងាត់របស់អ្នកដើម្បីចូលប្រើកម្មវិធី KPLUS
8. ចុចពាក្យ បន្ទាប់ Next ហើយអានលក្ខខណ្ឌ និង ចុចយល់ព្រម
9. ចុចយល់ព្រម អ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការភ្ជាប់គណនីធនាគារ Kasikorn ហើយនឹងទទួលបានសារ SMS បញ្ជាក់ពីធនាគារ Kasikorn
10. អ្នកអាចចុចប៊ូតុងនេះដើម្បីបញ្ចូលលុយពីគណនី Kbank ទៅ Truemoney Wallet ភ្លាមៗ

ចូលមើលវិឌីអូ និង រូបភាព បន្ថែម ពីរបៀបនៃការបញ្ចូលប្រាក់ ចុចទីនេះ

Was this article helpful?

Related Articles