1. Home
  2. True Card
  3. กรณีบัตรหมดอายุใช้งาน ต้องทำอย่างไร

กรณีบัตรหมดอายุใช้งาน ต้องทำอย่างไร

ท่านสามารถสร้างบัตร Virtual WeCard เพื่อนำมาใช้จ่ายแทนบัตร True Card ได้ทันทีผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือ ถ้าหากท่านมีการสมัครบัตร Virtual WeCard เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถสลับไปใช้บัตรใบดังกล่าวได้ทันที

อย่างไรก็ตาม หากท่านต้องการออกบัตร True Card ใหม่ สามารถติดต่อ True You Call Center 1236

Was this article helpful?

Related Articles