1. Home
  2. ทรูมันนี่ คอยน์
  3. กรณีใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือบริการแล้วได้รับทรูมันนี่ คอยน์ หากยกเลิกรายการซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ ทรูมันนี่ คอยน์จะหายไปหรือไม่

กรณีใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือบริการแล้วได้รับทรูมันนี่ คอยน์ หากยกเลิกรายการซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ ทรูมันนี่ คอยน์จะหายไปหรือไม่

กรณีลูกค้ามีการยกเลิกสินค้าหรือบริการ ทรูมันนี่ คอยน์ที่ลูกค้าได้รับไปตามจำนวนยอดที่มีการยกเลิกสินค้าหรือบริการจะถูกเรียกคืน

Was this article helpful?

Related Articles