การคิดดอกเบี้ย 4%

การคิดดอกเบี้ยเพิ่มเติม ลูกค้าจะต้องมีเงินในบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท ซึ่งดอกเบี้ยในส่วนนี้ จะได้เพิ่มอีก +2% จากดอกเบี้ยปกติที่ลูกค้าจะได้ อัตราดอกเบี้ยจะคิดจากส่วนที่เกิน 5,000 บาท และไม่เกิน 10,000 บาท โดยคำนวณจากยอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน
หากลูกค้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ย สามารถติดต่อ KKP 02-1655555

Was this article helpful?

Related Articles