การจัดสรรหุ้นกู้และการคืนเงิน

การจองซื้อหุ้นกู้ครั้งนี้ เป็นแบบ ‘จองก่อน ได้ก่อน’
หากลูกค้าทำการจองซื้อ และได้รับการยืนยันการชำระเงินสำเร็จ โดยมีหน้าจอแสดงสถานะการจองซื้อหุ้นกู้ จะถือว่าลูกค้าได้จองซื้อสำเร็จแล้วและจะได้รับหุ้นกู้เต็มจำนวน

ดูรายละเอียดการจองซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติม
– ร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้ คลิกที่นี่

ติดต่อ ทรูมันนี่
โทร 1240 กด 8 (ทุกวัน 24 ชม.)

หรือติดต่อธนาคารกสิกรไทย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
โทร 02-888-8888 กด 819

Was this article helpful?

Related Articles