การจ่ายดอกเบี้ยโบนัส

ลูกค้าจะได้ดอกเบี้ยหลังจากที่ลูกค้ามีการฝากอัตโนมัติรายเดือนสำเร็จ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

รอบการจ่ายดอกเบี้ยโบนัส

ช่วงเวลาที่สมัครฝากเงินอัตโนมัติสำเร็จครั้งแรก*
วันที่คำนวนดอกเบี้ยโบนัส
(ระยะเวลาโปรโมชั่น)
วันที่จ่ายดอกเบี้ยโบนัส
1 พ.ค. 66 – 25 พ.ค. 66
1 มิ.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66
31 ส.ค. 66 และ 31 ธ.ค. 66
26 พ.ค. 66 – 25 มิ.ย. 66
1 ก.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
31 ก.ย. 66 และ 31 ธ.ค. 66
26 มิ.ย. 66 – 25 ก.ค. 66
1 ส.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
31 ต.ค. 66 และ 31 ธ.ค. 66
26 ก.ค. 66 – 25 ส.ค. 66
1 ก.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66
31 พ.ย. 66 และ 31 ธ.ค. 66
26 ส.ค. 66 – 25 ก.ย. 66
1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67
31 ธ.ค. 66 และ 31 มี.ค. 67
26 ก.ย. 66 – 25 ต.ค. 66
1 พ.ย. 66 – 31 มี.ค. 67
31 ธ.ค. 66 และ 31 มี.ค. 67
26 ต.ค. 66 – 25 พ.ย. 66
1 ธ.ค. 66 – 31 มี.ค. 67
31 ธ.ค. 66 และ 31 มี.ค. 67
26 พ.ย. 66 – 25 ธ.ค. 66
1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67
31 มี.ค. 67
Was this article helpful?

Related Articles