การจ่ายดอกเบี้ยโบนัส

ลูกค้าจะได้ดอกเบี้ยหลังจากที่ลูกค้ามีการฝากอัตโนมัติรายเดือนสำเร็จครบ 3 เดือน ในวันที่สิ้นเดือน

รอบการจ่ายดอกเบี้ยโบนัส
ลูกค้าสมัคร บริการฝากเงินอัตโนมัติสำเร็จภายในวันที่ 1 พ.ค. – 25 พ.ค. 2556 จะเริ่มได้ดอกเบี้ยโบนัส 1 มิ.ย. ถึง 31 ส.ค. และได้รับดอกเบี้ยโบนัสในวันที่ 31 ส.ค.

ลูกค้าสมัคร บริการฝากเงินอัตโนมัติสำเร็จภายในวันที่ 26 พ.ค. – 25 มิ.ย. 2556 จะเริ่มได้ดอกเบี้ยโบนัส 1 ก.ค. ถึง 30 ก.ย. และได้รับดอกเบี้ยโบนัสในวันที่ 30 ก.ย.

ลูกค้าสมัคร บริการฝากเงินอัตโนมัติสำเร็จภายในวันที่ 26 มิ.ย. – 25 ก.ค. 2556 จะเริ่มได้ดอกเบี้ยโบนัส 1 ส.ค. ถึง 31 ต.ค. และได้รับดอกเบี้ยโบนัสในวันที่ 31 ต.ค.

Was this article helpful?

Related Articles