ธนาคารที่มียอดขั้นต่ำในการชำระเงิน

ในกรณีที่มีการชำระเงินผ่านช่องทางการผูกบัญชีธนาคารของธนาคารดังต่อไปนี้ จะมียอดขั้นต่ำในการชำระเงิน

  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารกรุงเทพ
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
Was this article helpful?

Related Articles