การซื้อ หลังจากหมดระยะเวลาการเปิดขาย

หลังจากหมดระยะเวลาในการขายทั้ง 3 รอบแล้ว ลูกค้าสามารถเข้าไปสะสมต่อได้ที่ตลาดซื้อขาย (Market place) โดยค้นหาคำว่า “Digipet NFT”
✔️ Shiba Collection – สะสมต่อได้ที่ โอเพ่นซี (Opensea) หรือคลิกที่นี
[ข้อมูลจาก GAMEINDY]

Was this article helpful?

Related Articles