การรับเงินที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าเข้าบัญชีทรูมันนี่

ร้านค้าจะได้รับเงินรวมเป็นรายการเดียวเข้าบัญชีทรูมันนี่ ภายใน 1 วันทำการถัดไป
ตัวอย่างเช่น
– รายการที่ลูกค้าสแกนจ่ายผ่าน มันนี่ บ็อกซ์ ในวันจันทร์ จะถูกโอนเข้าบัญชีทรูมันนี่ ของร้านค้ารวมเป็นรายการเดียวในวันอังคาร
– รายการที่ลูกค้าสแกนจ่ายผ่าน มันนี่ บ็อกซ์ ระหว่างวันศุกร์-วันอาทิตย์ จะถูกโอนเข้าบัญชีทรูมันนี่ ของร้านค้ารวมเป็นรายการเดียวในวันจันทร์

Was this article helpful?

Related Articles