การเช็คระดับสัญญาณอินเทอร์เน็ต

กดปุ่ม Power (ด้านข้างตัวเครื่อง) 1 ครั้ง ตัวเครื่องจะส่งเสียงแจ้งระดับสัญญาณอินเทอร์เน็ต
– ระดับ 15-31 คือสัญญาณดี
– ระดับต่ำกว่า 15 คือสัญญาณอ่อน
– 999 คือไม่มีสัญญาณ

Was this article helpful?

Related Articles