การเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อทองคำ

เมื่อยืนยันคำสั่งซื้อและชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการได้

Was this article helpful?

Related Articles