1. Home
  2. สินเชื่อ/สินค้าผ่อนชำระ
  3. สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ โดยเงินติดล้อ
  4. ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ต้องทำอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ต้องทำอย่างไรบ้าง

สำหรับผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิสมัครบริการสินเชื่อทะเบียนรถยนต์

  • เลือก Banner สินเชื่อทะเบียนรถยนต์
  • เลือก สนใจสมัคร
  • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นเลือก ส่งข้อมูล
  • ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการสินเชื่อทุกประการ
  • หลังจากทำรายการเสร็จ คุณจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่สินเชื่อโดยเร็วที่สุดในช่วงเวลาทำการ

สามารถติดต่อ Call Center โทร 1240 กด 3 เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 20.00 น. และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 20.00 น.

Was this article helpful?

Related Articles