1. Home
  2. การลงทุน
  3. จองซื้อหุ้น MAKRO
  4. การจองซื้อหุ้น MAKRO และ การชำระเงิน
  5. ขั้นตอนตรวจสอบการยืนยันตัวตนขั้นสูง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจองหุ้น

ขั้นตอนตรวจสอบการยืนยันตัวตนขั้นสูง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจองหุ้น

ตรวจสอบระดับการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เลือกเมนู “ฉัน” ที่หน้าแรกของทรูมันนี่ วอลเล็ท
2. เลือกหัวข้อ “ระดับการยืนยันตัวตน” หรือ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าหน้าระดับการยืนยันตัวตนขั้นสูงในแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท
2.1 หากพบข้อความ “คุณผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ด้วยวิธีการเสียบบัตรประชาชนที่จุดให้บริการ และสแกนใบหน้า” แสดงว่าการยืนยันตัวตนขั้นสูงสำเร็จแล้ว
2.2 หากพบข้อความ “คุณผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ด้วยวิธีการถ่ายรูปบัตรประชาชน และสแกนใบหน้า” แสดงว่าได้ทำการยืนยันตัวตนขั้นต้นเท่านั้น ลูกค้าสามารถยืนยันตัวตนขั้นสูงด้วยการเสียบบัตรได้ที่ตู้ทรูมันนี่ หรือ 7-Eleven ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Was this article helpful?

Related Articles