1. Home
  2. วิธีการใช้งาน
  3. ข้อแนะนำหากไม่สามารถทำรายการบนทรูมันนี่ วอลเล็ทได้

ข้อแนะนำหากไม่สามารถทำรายการบนทรูมันนี่ วอลเล็ทได้

หากไม่สามารถทำรายการบนทรูมันนี่ วอลเล็ทได้ กรุณาติดต่อ TrueMoney Customer Care ทางแชทด้านล่าง หรือโทร 1240 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หากท่านมีความประสงค์ที่จะปิดบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
กรณีที่ท่านมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชี แนะนำให้ใช้เงินในบัญชีให้หมดก่อน
ท่านสามารถขอความช่วยเหลือผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ช่องทางแชท หรือโทร 1240 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Was this article helpful?

Related Articles