1. Home
  2. การลงทุน
  3. จองซื้อหุ้น MAKRO
  4. การจองซื้อหุ้น MAKRO และ การชำระเงิน
  5. คุณสมบัติผู้ที่สามารถจองซื้อหุ้น MAKRO ด้วยวิธีชำระเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท

คุณสมบัติผู้ที่สามารถจองซื้อหุ้น MAKRO ด้วยวิธีชำระเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท

1. บุคคลสัญชาติไทย
2. อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3. ผ่านการยืนยันตัวตนบัญชีขั้นสูง บนแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท
4. มีคุณสมบัติที่สามารถทำธุรกรรมการจองซื้อได้

Was this article helpful?

Related Articles