คุณสมบัติลูกค้าที่สามารถการจองซื้อ DR ผ่านทรูมันนี่

ผู้ที่สามารถจองซื้อ DR ผ่านทรูมันนี่ได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
✔️ ต้องถือสัญชาติไทย
✔️ มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จากวันจองซื้อ
✔️ บัตรประชาชนจะต้องไม่หมดอายุ
✔️ มีระดับการยืนยันตัวตนขั้นสูงในแอปพลิเคชันทรูมันนี่

Was this article helpful?

Related Articles