ค่าบล็อกและค่ากำเหน็จ

ค่าบล็อกและค่ากำเหน็จ
ราคาค่าบล็อกและค่ากำเหน็จ ขึ้นอยู่กับรูปแบบและลวดลาย (ลวดลายธรรมดา/พิเศษ) ทำให้ไม่มีการกำหนดตายตัวแต่สามารถประมาณการได้

ค่าบล็อกสำหรับทองแท่ง
หากเป็นการปั๊มโลโก้ร้านทอง จะมีราคาค่าบล็อกโดยประมาณ ดังนี้
✔️ 0.3 กรัม ค่าบล็อก 200 – 250 บาท
✔️ 0.6 กรัม ค่าบล็อก 200 – 250 บาท
✔️ 1 กรัม ค่าบล็อก 200 – 250 บาท
✔️ ครึ่งสลึง ค่าบล็อก 200 – 250 บาท
✔️ 1 สลึง ค่าบล็อก 100 – 200 บาท
✔️ 2 สลึง ค่าบล็อก 150 – 280 บาท
✔️ 1 บาททอง ค่าบล็อก 200 – 400 บาท
✔️ 2 บาททอง ค่าบล็อก 200 – 300 บาท
✔️ 5 บาททองขึ้นไป ไม่มีค่าบล็อก

ค่ากำเหน็จสำหรับทองรูปพรรณ
ขึ้นอยู่กับลวดลายทอง

หมายเหตุ:
ทั้งนี้ ค่าบล็อกและค่ากำเหน็จถูกกำหนดมาจากผู้ค้าทอง ออสสิริส และ คลาสสิก โกลด์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Was this article helpful?

Related Articles