1. Home
  2. จองซื้อหุ้นกู้
  3. บริการชำระเงินจองซื้อหุ้นกู้ CPF (PO)
  4. จองซื้อหุ้นกู้ จ่ายผ่านทรูมันนี่ดีอย่างไร

จองซื้อหุ้นกู้ จ่ายผ่านทรูมันนี่ดีอย่างไร

  1. สะดวก : ไม่ต้องออกไปต่อคิว เปิดบัญชีที่ธนาคาร
  2. ง่าย : เข้าถึงการจองซื้อหุ้น ได้ทันที
  3. ปลอดภัย : ปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ ตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

Was this article helpful?

Related Articles