1. Home
  2. การลงทุน
  3. จองซื้อหุ้น MAKRO
  4. การจองซื้อหุ้น MAKRO และ การชำระเงิน
  5. จองซื้อหุ้น MAKRO จ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ทดีอย่างไร

จองซื้อหุ้น MAKRO จ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ทดีอย่างไร

1. สะดวก : ไม่ต้องออกไปต่อคิว เปิดบัญชีที่ธนาคาร
2. ง่าย : เข้าถึงการจองซื้อหุ้น ได้ทันที
3. ปลอดภัย : ปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ ตามหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

Was this article helpful?

Related Articles