จำนวนจองซื้อหุ้นขั้นต่ำเป็นเท่าไร

สามารถจองซื้อจำนวนหุ้นขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 500 หุ้น (21,750 บาท) และในการจองซื้อหุ้นเพิ่มเติมจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น และสามารถจองซื้อสูงสุดได้ 11,400 หุ้น (495,900 บาท)

Was this article helpful?

Related Articles