รายละเอียดหุ้นกู้ที่รับดอกเบี้ย และ/หรือเงินต้น เข้าทรูมันนี่

1. หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) เสนอขายวันที่ 13 ก.พ. 2566 จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

2. หุ้นกู้ของบริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUS’S) ขายวันที่ 17 เม.ย. 2566 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

โดยหุ้นกู้ของทั้ง 2 บริษัท มีนายทะเบียน เป็น ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Was this article helpful?

Related Articles