ช่องทางการรับดอกเบี้ยและเงินต้น

วิธีการรับดอกเบี้ยและเงินต้นเมื่อถึงเวลาไถ่ถอน มี 2 วิธีคือ

  1. กรณีลูกค้าเลือกรับหุ้นกู้เข้าบัญชีหลักทรัพย์ จะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกกับบัญชีหลักทรัพย์
  2. หากลูกค้าเลือกรับหุ้นกู้เป็นใบหุ้นกู้ จะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นโอนเข้าบัญชีทรูมันนี่
Was this article helpful?

Related Articles