ช่องทางการรับหุ้น MAKRO ที่ได้รับการจัดสรร

ช่องทางการรับหุ้น MAKRO มี 3 ช่องทาง ดังนี้
1. บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับโบรกเกอร์ ในกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้ว
2. ออกใบหุ้นจัดส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ระบุในการจองซื้อ
3. นำฝากหุ้นที่ได้รับการจัดสรรไว้ที่บัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (สมาชิกเลขที่ 600)

Was this article helpful?

Related Articles