ดิจิเพ็ท คอลเล็กชัน เปิดขายช่วงไหน

ดิจิเพ็ท คอลเล็กชัน มีระยะเวลาเปิดขายทั้งหมด 3 รอบ โดยแต่ละรอบแบ่งเป็น
✔️ Shiba Collection รอบละ 150 แบบ
✔️ Digipet Friends Collection รอบละ 550 แบบ

ระยะเวลาการขาย
✔️ รอบที่ 1 : 22 กันยายน 2565 เวลา 19:00 น.
✔️ รอบที่ 2 : 6 ตุลาคม 2565 เวลา 19:00 น.
✔️ รอบที่ 3 : 13 ตุลาคม 2565 เวลา 19:00 น.

Was this article helpful?

Related Articles