บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) คือใคร

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้น (Selling Agent) ของหุ้นสามัญเพิ่มทุน Makro เป็นบริษัทหลักทรัพย์หมายเลข 32 ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายละเอียดเพิ่มเติม www.ktbst.co.th

Was this article helpful?

Related Articles