ยอดเงินถูกตัด แต่ไม่ได้รับสินค้า

แนะนำให้ติดต่อร้านค้าเพื่อตรวจสอบ ว่าร้านค้าได้รับยอดเงินหรือไม่

  • หากร้านค้าไม่ได้รับยอดเงิน ให้ขอเอกสารยืนยันจากร้านค้า
  • จากนั้นนำเอกสารที่ได้รับ ติดต่อเข้ามาอีกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต่อไป

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง