1. Home
  2. เติมเงิน
  3. เติมเงินเข้าทรูมันนี่
  4. เติมผ่านการเชื่อมบัญชีธนาคาร
  5. วงเงินสูงสุดสำหรับการเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่

วงเงินสูงสุดสำหรับการเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่

เติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ด้วยวิธีสั่งให้ตัดเงินจากบัญชีธนาคารที่เชื่อมกับบัญชีทรูมันนี่

  • บัญชี KKP Start Saving สูงสุด 500,000 บาทต่อครั้ง
  • ธ.ไทยพาณิชย์ สูงสุด 200,000 บาทต่อครั้ง
  • ธ. กสิกรไทย สูงสุด 200,000 บาทต่อครั้ง
  • ธ. กรุงไทย สูงสุด 200,000 บาทต่อครั้ง
  • ธ. กรุงเทพ สูงสุด 100,000 บาทต่อครั้ง
  • ธ. กรุงศรี สูงสุด 10,000 บาทต่อครั้ง (สูงสุดต่อวัน 50,000 บาท)

หมายเหตุ: ลูกค้าระดับบัญชีขั้นต้น มีวงเงินที่สามารถใช้ได้ในบัญชีทรูมันนี่ 200,000 บาท และลูกค้าระดับบัญชีขั้นสูง มีวงเงินที่สามารถใช้ได้ในบัญชีทรูมันนี่ 2,000,000 บาท

Was this article helpful?

Related Articles