1. Home
  2. การลงทุน
  3. จองซื้อหุ้น MAKRO
  4. คำแนะนำการเตรียมบัญชีทรูมันนี่เพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้น
  5. วงเงินสูงสุดสำหรับการชำระเงินด้วยบัญชีธนาคารที่เชื่อมกับบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท

วงเงินสูงสุดสำหรับการชำระเงินด้วยบัญชีธนาคารที่เชื่อมกับบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท

ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงไทย,ธ.ไทยพาณิชย์ สูงสุด 500,000 บาท/ครั้ง
KKP Start Saving สูงสุด 200,000 บาท/ครั้ง
ธ.กรุงเทพ สูงสุด 100,000 บาท/ครั้ง
ธ.กรุงศรี สูงสุด 10,000 บาท/ครั้ง

หากลูกค้าต้องการจองซื้อหุ้น MAKRO เป็นจำนวนเงินมากกว่ายอดเงินสูงสุดที่สามารถชำระด้วยบัญชีธนาคารที่เชื่อมไว้ เราขอแนะนำให้ลูกค้าใช้วิธีเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ให้เพียงพอตามที่ต้องการ ก่อนทำรายการจองซื้อหุ้น และเลือกการชำระด้วยเงินในบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ในขั้นตอนจองซื้อ

Was this article helpful?

Related Articles