1. Home
  2. การลงทุน
  3. พอร์ตลงทุนคริปโต โดยบริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด
  4. ข้อมูลเกี่ยวกับการขาย
  5. วันที่คาดว่าจะได้รับเงินจากการขายกลยุทธ์การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล

วันที่คาดว่าจะได้รับเงินจากการขายกลยุทธ์การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล

ส่วนใหญ่ใช้เวลาจัดสรรกลยุทธ์การลงทุนภายใน 2 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่รายการมีผล

หมายเหตุ: วันทำการคือวันที่ไม่ใช่วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

Was this article helpful?

Related Articles