วิธีการจองซื้อหุ้น MAKRO ทำอย่างไร

1. เข้าเมนู การเงิน เลือก “จ่ายจองซื้อหุ้น MAKRO”
2. กรอกข้อมูลส่วนตัว
3. เลือกวิธีรับหลักทรัพย์ และรับทราบวิธีการคืนเงิน
4. ระบุจำนวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อ
5. ยืนยันความถูกต้องคำสั่งซื้อ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

Was this article helpful?

Related Articles