1. Home
  2. ลงทุนหุ้นกู้
  3. หุ้นกู้ตลาดรอง
  4. การซื้อหุ้นกู้ตลาดรอง
  5. วิธีการซื้อหุ้นกู้ตลาดรอง ผ่านทรูมันนี่

วิธีการซื้อหุ้นกู้ตลาดรอง ผ่านทรูมันนี่

1. เลือก “หุ้นกู้” ที่ต้องการ
2. ยืนยันความถูกต้องของคำสั่งซื้อ ทั้งจำนวนหน่วยหุ้นกู้ และ วิธีการรับหลักทรัพย์
3. ชำระเงินค่าซื้อหุ้นกู้ (โดยชำระเต็มจำนวนภายในครั้งเดียว)
4. ทำรายการซื้อหุ้นกู้สำเร็จ และได้รับอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ ตามอีเมลที่ลุกค้าระบุไว้

Was this article helpful?

Related Articles