1. Home
  2. วิธีการใช้งาน
  3. วิธีการยกเลิกการผูกบัตรเครดิตกับทรูมันนี่

วิธีการยกเลิกการผูกบัตรเครดิตกับทรูมันนี่

ขั้นตอนการยกเลิกผูกบัตรเครดิต/เดบิต
1. เข้าเมนู “ฉัน”
2. เลือกเมนู “บัตรของฉัน”
3. กดเมนู “แก้ไข” และกดลบบัตรที่ไม่ต้องการใช้งานออก

Was this article helpful?

Related Articles