วิธีการลบบัตร MRT

ขั้นตอนการลบบัตร MRT มีดังนี้
1. เข้าแอป เลือก หมวดเมนู เติมเงินและจ่ายบิล
2. เลือกเมนู เติมเงิน MRT
3. กดปุ่ม “แก้ไข” ในรูปบัตรที่ต้องการลบ
4. กด “ลบบัตร” และกด “ยืนยัน”

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง