วิธีการเคลม

ลูกค้าสามารถดูวิธีการเคลมประกันจากลิงก์สำหรับเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในอีเมลกรมธรรม์ หรือที่เว็บไซด์ aig.co.th โดยเลือกหมวด”บริการสินไหม” ด้านบน และเลือก “แบบเรียกร้องสินไหมทดแทนสำหรับประกันภัยรายบุคคล”

Was this article helpful?

Related Articles