วิธีการแก้ไขข้อมูลการจองซื้อ DR

ในกรณีที่ทำรายการจองซื้อสำเร็จ แต่ต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถแบ่งได้ 2 กรณี
กรณีที่ 1 อยู่ในช่วงเวลาเปิดจองซื้อ : ลูกค้าสามารถแก้ไขข้อมูลแบบออนไลน์ได้ทันที ผ่านระบบจองซื้อ DR บนทรูมันนี่ หรือ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อ TMN Call center 1240
กรณีที่ 2 หลังจากปิดการจองซื้อแล้ว : ลูกค้าสามารถแก้ไขข้อมูลผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ลูกค้ารับ DR

Was this article helpful?

Related Articles