1. Home
  2. สินเชื่อ/สินค้าผ่อนชำระ
  3. Pay Next Extra วงเงินสะดวกพร้อมใช้
  4. วิธีการใช้ Pay Next Extra วงเงินสะดวกพร้อมใช้

วิธีการใช้ Pay Next Extra วงเงินสะดวกพร้อมใช้

Pay Next Extra สามารถใช้งานวงเงินได้ 3 รูปแบบ

1. ใช้ก่อน จ่ายทีหลัง บนทรูมันนี่ (เป็นช่องทางการชำระเงินในทรูมันนี่)
– Log-in เข้าทรูมันนี่
– กดจ่ายเงินร้านค้า
– เปลี่ยนช่องทางการชำระเงินเป็น เพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า
– แสดงให้ร้านค้า เพื่อชำระเงินค่าสินค้าและบริการได้ทันที

2. กดเงินสด
– เลือกไอคอน เพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า บนทรูมันนี่
– กดเลือก เบิกเงินสด
– ใส่จำนวนเงินสดที่ต้องการจะเบิก (ขั้นต่ำ 300 บาท)
– กดเลือกจำนวนเดือนที่ต้องการจะผ่อนชำระ สูงสุด 24 เดือน
– ยืนยัน และเงินสดที่กด จะเข้าไปอยู่ในทรูมันนี่ทันที

3. ผ่อนชำระสินค้า ตามโปรแกรมผ่อนชำระต่างๆ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
– เลือกไอคอน Pay next extra บน ทรูมันนี่ ของลูกค้า
– กดปุ่มสแกนจ่าย
– สแกน QR Code ที่ร้านค้า
– เลือกระยะเวลาการผ่อนชำระ แล้วกดยืนยัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำแนะนำ : วงเงินที่คุณได้รับจะสอดคล้องกับการใช้งานของคุณ โดยทางบริษัทแนะนำให้คุณใช้งานอย่างต่อเนื่อง และชำระคืนตรงตามวันครบกำหนดชำระทุกเดือน โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวงเงินให้สอดคล้องกับการใช้งานวงเงินของลูกค้าในปัจจุบัน ตามเกณฑ์ภายในของบริษัท

Was this article helpful?

Related Articles