วิธีตรวจสอบบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ว่าสามารถรับโอนหุ้นกู้ได้หรือไม่

ลูกค้าสามารถตรวจสอบบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารที่ลูกค้าเปิดบัญชีดังกล่าว

Was this article helpful?

Related Articles