วิธีตรวจสอบยอดเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่

เงินที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าในแต่ละวัน จะถูกโอนเข้าบัญชีทรูมันนี่ของร้านค้ารวมเป็นรายการเดียว ภายใน 1 วันทำการถัดไป ร้านค้าสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้
1. เข้าแอปทรูมันนี่
2. กดที่ “รายการ”
3. ดูที่ประวัติการทำรายการ จะแสดงยอดเงินเข้าในชื่อ “เงินเข้าจากทรูมันนี่”

หมายเหตุ : เงินที่ร้านค้าได้รับเข้าบัญชีทรูมันนี่รวมเป็นรายการเดียวใน 1 วันทำการถัดไป จะไม่แสดงรวมอยู่ในรายการที่ลูกค้าสแกนจ่ายผ่าน มันนี่ บ็อกซ์

Was this article helpful?

Related Articles