หมายเลขบัญชีหลักทรัพย์ คืออะไร

หากลูกค้าเลือกรับหุ้นกู้ผ่านบัญชีหลักทรัพย์ ลูกค้าจะต้องใส่หมายเลขบัญชีที่ใช้รับหุ้นกู้ ซึ่งจะแยกจากบัญชีออมทรัพย์และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการเปิดบัญชีรับหลักทรัพย์

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเปิดบัญชีรับหลักทรัพย์

Was this article helpful?

Related Articles