จำนวนครั้งที่สามารถขอป้ายคิวอาร์โค้ด

ร้านค้าสามารถขอป้ายคิวอาร์โค้ดใหม่ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะขอใหม่ได้อีกครั้งเมื่อป้ายที่ขอไว้เดิมดำเนินการจัดส่งสำเร็จแล้ว กรณีที่ขอครบ 4 ครั้งแล้ว ต้องเว้นระยะเวลา 6 เดือน จึงจะขอใหม่ได้อีกครั้ง

Was this article helpful?

Related Articles