หากต้องการขอป้าย QR ใหม่ มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะขอใหม่ได้เมื่อที่ขอไว้เดิมดำเนินการจัดส่งสำเร็จแล้ว กรณีที่ขอครบ 4 ครั้ง ต้องเว้น 6 เดือน จึงจะขอใหม่ได้อีก

Was this article helpful?

Related Articles