หุ้น MAKRO คืออะไร

หุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “MAKRO”) ซึ่งปัจจุบันเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และกำลังจะเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ และหุ้นสามัญเดิม ต่อประชาชนทั่วไป เร็วๆนี้ สามารถติดตามข้อมูลการเสนอขายได้ที่ www.sec.or.th

Was this article helpful?

Related Articles