1. Home
  2. สินเชื่อ/สินค้าผ่อนชำระ
  3. KKP Cash Now
  4. อัตราดอกเบี้ยเป็นอย่างไร

อัตราดอกเบี้ยเป็นอย่างไร

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 8.99% สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี โดยคำนวณดอกเบี้ยรายวัน แบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรกำหนด

Was this article helpful?

Related Articles