เปลี่ยนแปลงรูปโปรโฟล์

1. เลือกเมนู “ฉัน”
2. เลือกที่สัญลักษณ์ “รูปคน” มุมบนด้านซ้าย
3. เลือกหัวข้อ “ถ่ายรูป หรือ เลือกรูปภาพ”
4. ถ่ายภาพ หรือ เลือกรูปภาพที่ต้องการ

ต้องการให้ช่วยเหลือ?

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บทความที่เกี่ยวข้อง