เงื่อนไขการจองซื้อหุ้นกู้

1. สามารถจองซื้อได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ชุดหุ้นกู้ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น
2. สามารถจองซื้อได้สูงสุด 10 ล้านบาท ต่อการซื้อ 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับ source of fund ที่ใช้เช่น โอนจากบัญชีทรูมันนี่ หรือ direct debit จากธนาคาร
3. เมื่อจองซื้อหลักทรัพย์และชำระเงินสำเร็จแล้ว จะไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้

Was this article helpful?

Related Articles