เงื่อนไขการจองซื้อหุ้นกู้

  1. สามารถจองซื้อได้มากกว่า 1 ครั้ง ต่อ 1 ชุดหุ้นกู้ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
  2. สามารถจองซื้อได้สูงสุด 10 ล้านบาท ต่อการซื้อ 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับ source of fund ที่ใช้เช่น โอนจากวอลเล็ท หรือ direct debit จากธนาคาร
  3. เมื่อจองซื้อหลักทรัพย์และชำระเงินสำเร็จแล้ว จะไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้

Was this article helpful?

Related Articles