เงื่อนไขการซื้อสินค้า

  1. ลูกค้าสามารถผ่อนชำระสินค้าได้ครั้งละ 1 รายการ เท่านั้น
  2. วงเงินที่ได้รับอนุมัติต้องมีมูลค่ามากกว่า ราคาสินค้าหลังหักเงินดาวน์
  3. ลูกค้าสามารถนำวงเงินกลับมาใช้ได้อีกครั้ง เมื่อทำการผ่อนชำระค่าสินค้าครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการให้สิทธิ์ในการผ่อนชำระสินค้าสำหรับลูกค้า โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระเงินตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท ณ ขณะทำรายการสั่งซื้อสินค้า

Was this article helpful?

Related Articles