เงื่อนไขการรับประกันทอง

เงื่อนไขการรับประกันทอง
1. กรุณาปฎิเสธการเซ็นรับสินค้าหากพัสดุ/กล่องไม่ได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
2. กรุณาถ่ายคลิปวิดีโอขณะเปิดสินค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานในกรณีสินค้ามีปัญหา หากไม่มีคลิปวิดีโอ บริษัท เซฟโกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนคืนสินค้าทุกกรณี
3. กรณีส่งทองผิดขนาดหรือผิดลาย รบกวนส่งกลับให้บริษัท เซฟโกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าขนส่งพร้อมจัดส่งทองคำที่ถูกต้องให้อีกครั้ง
4. กรณีแผ่นทองหลุดจากตำแหน่งแต่ยังอยู่ในการ์ด สามารถส่งกลับให้บริษัทเพื่อรับสินค้าใหม่ได้เช่นกัน

สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าที่เสียหายและผิดพลาดจากทางบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า โดยสินค้าที่นำมาเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมคลิปวิดีโอหลักฐานการรับสินค้าเท่านั้น

Was this article helpful?

Related Articles