1. Home
  2. จองซื้อหุ้นกู้
  3. การรับดอกเบี้ย และ/หรือเงินต้น ผ่านทรูมันนี่ สำหรับหุ้นกู้ AQUA (PO)
  4. เงื่อนไขการรับเงินคืน เมื่อโอนเงินจากดอกเบี้ยหุ้นกู้ออกจากบัญชีทรูมันนี่

เงื่อนไขการรับเงินคืน เมื่อโอนเงินจากดอกเบี้ยหุ้นกู้ออกจากบัญชีทรูมันนี่

เมื่อลูกค้าโอนเงินออกจากบัญชีทรูมันนี่ภายใน 3 เดือน หลังจากวันที่รับดอกเบี้ยหุ้นกู้ จะได้เงินคืนจำนวน 20 บาท จำนวน 1 ครั้ง

Was this article helpful?

Related Articles