เงื่อนไขในการจองซื้อ DR ผ่านทรูมันนี่

1. นักลงทุนจะต้องมีบัญชีหลักทรัพย์ในการจองซื้อ
2. สามารถซื้อได้มากกว่า 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
3. ขั้นต่ำการซื้อขึ้นอยู่กับ DR ที่เปิดจองซื้อ
4. สามารถซื้อได้ สูงสุด 10 ล้านบาท ต่อการซื้อ 1 ครั้ง (ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงิน และตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร)
5. เมื่อซื้อหลักทรัพย์และชำระเงินสำเร็จแล้ว จะไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้
6. การจองซื้อจะสำเร็จต่อเมื่อมีการประกาศราคา IPO สุดท้ายและผลการจัดสรรเท่านั้น โดยจะใช้หลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน ในกรณีนักลงทุนไม่ได้รับจัดสรร หรือไม่ได้รับจัดสรรเต็มจำนวน นักลงทุนจะได้รับเงินทอน และหรือเงินคืนภายใน 5 วันจากวันทราบราคา IPO โดยจะคืนเงินข้าบัญชีทรูมันนี่ ที่นักลงทุนใช้ในการจองซื้อ หากไม่สามารถจ่ายเข้าทรูมันนี่ได้ ทางบล.หยวนต้าจะติดต่อกลับนักลงทุนเพื่อโอนเงินคืนผ่านบัญชีธนาคารต่อไป

Was this article helpful?

Related Articles