เติมเงินอีซี่พาส (Easy Pass)

1. เลือกเมนู “เติมเงินอีซี่พาส”
2. กรอกหมายเลขบัตรสมาร์ทการ์ด (S/N) 10 หลัก และจำนวนเงิน
3. เลือกช่องทางการชำระเงิน
4. ใส่รหัส OTP 6 หลัก ทีได้รับทาง SMS เพื่อยืนยันการชำระเงิน

Was this article helpful?

Related Articles